Организатор

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) e учредена през април 2004 г. в София и регистрирана по ЗЮЛНЦ.

АПОЗ работи за промяна на отношението към онкологичните заболявания, като се застъпва за правата на пациентите и работи за качествено и достъпно лечение и за обществено приемане на заболяването.

Конферентната програма предвижда:

Медицински теми с вдъхновяваща информация за напредъка на медицината

Институционално представяне на мерки и политики, свързани с рака и достъпа до информация

Полезна информация за социалните и здравните права на пациентите

Значими европейски инициативи, целящи да подобрят качеството на живот на пациентите

Дискусии

Отделете време за това събитие!
Ползите са за всеки познал рака отблизо.

Заповядайте в
„2020 Event Space“!

5 април  I  9:00 часа

Условия за участие

Поканата е към пациенти с различни видове онкологични заболявания,
както и за хора, които полагат грижи за тях.

Събитието е с безплатен достъп, но е необходима регистрация, предвид ограниченията на залата.

Ако не живеете в София, можем да покрием транспортните Ви разходи след представяне на билети (отиване и връщане) или фактура за гориво до 100 лв. По време на събитието ще попълните форма за възстановяване на разходи, ще добавите съответните билети или фактури и ще получите реимбурсацията им на посочена от Вас банкова сметка.

Програма

ПАНЕЛ 1. МЕДИЦИНСКАТА НАУКА В ПОХОД СРЕЩУ РАКА

8:30-9:00

Регистрация

9:00-9:15

Медицинска тема
Българска асоциация по медицинска онкология

9:15-9:30

Медицинска тема
Българско научно дружество по имуноонкология

9:30-9:45

Медицинска тема
Национална генетична лаборатория

9:45-10:00

Ролята на биомаркерите в лечението и контрола на рака
(уточнява се)

10:00-10:20

Дискусия

10:20-10:40

Кафе-пауза

ПАНЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ

10:40-11:00

Национален план за борба с рака – структура, цели и ангажименти, срокове и първи действия
Министерство на здравеопазването

11:00-11:20

Работещ модел за скрининг на рак на дебелото черво
Елена Джамбазова, Фондация „Лъчезар Цоцорков“

11:20-11:40

Информацията за пациента – все по-достъпна
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

11:40-12:00

Правото на лечение в чужбина – кой има право, кога и при какви условия?
Национална здравноосигурителна каса

12:00-12:30

Въпроси и отговори. Дискусия

12:30-13:30

Обяд

ПАНЕЛ 3. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТА

13:30-13:50

Качеството на живот в онкологията – европейската гледна точка и приносът на проекта EUonQol
Анна Любенова (АПОЗ)

13:50-14:10

Един ден от живота на пациента
Пациент

14:10-14:30

Новостите в ТЕЛК и механизмите на социална закрила.
Александър Миланов, Любка Ангелова (АПОЗ)

14:30-15:00

Панелна дискусия. Обобщение и последващи действия.
Евгения Александрова (АПОЗ)

15:00

Отпътуване на участниците

Лектори

Евгения Александрова

Председател на АПОЗ

Анна Любенова

Експерт в АПОЗ

Любка Ангелова

Пациентски консултант

Александър Миланов

Клиничен социален работник

Елена Джамбазова

Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Форма за регистрация


Форумът се провежда с подкрепата на: