Организатор

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) e учредена през април 2004 г. в София и регистрирана по ЗЮЛНЦ.

АПОЗ работи за промяна на отношението към онкологичните заболявания, като се застъпва за правата на пациентите и работи за качествено и достъпно лечение и за обществено приемане на заболяването.

Акценти

Медицински теми с вдъхновяваща информация за напредъка на медицината

Институционално представяне на мерки и политики, свързани с рака и достъпа до информация

Полезна информация за социалните и здравните права на пациентите

Значими европейски инициативи, целящи да подобрят качеството на живот на пациентите

Дискусии

Презентации

ПАНЕЛ 1. МЕДИЦИНСКАТА НАУКА В ПОХОД СРЕЩУ РАКА

Защо пациентът е център за онкологичното решение?
Д-р Мила Петрова, медицински онколог в МБАЛ „Надежда“, председател на Българска асоциация по медицинска онкология

Имуноонкология и ерата на персонализираното лечение
Д-р Георги Димитров (МБАЛ „Царица Йоанна“ – София), Българско научно дружество по имуноонкология

Необходимост от създаване на Национален план за педиатрична онкология
Д-р Неофит Спасов, педиатър-онколог, Отделение по детска онкохематология в УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив

Работещ модел за скрининг на рак на дебелото черво
Елена Джамбазова, Фондация „Лъчезар Цоцорков“

ПАНЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПОЛИТИКИ

 Права на онкоболните пациенти – какво трябва да знаем от диагнозата до лечението
Миглена Мичева, адвокат по медицинско право, поверителност на данните и фармацевтични регулации

Информацията за пациента – все по-достъпна
Георги Сивчев, IT експерт в Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Правото на лечение в чужбина – кой има право, кога и при какви условия?
Д-р Галя Йорданова, директор на Дирекция „Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване“, Национална здравноосигурителна каса

ПАНЕЛ 3. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТА

Лектори

Евгения Александрова

Председател на АПОЗ

Анна Любенова

Експерт в АПОЗ

Любка Ангелова

Пациентски консултант

Александър Миланов

Клиничен социален работник

Елена Джамбазова

Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Д-р Георги Димитров

МБАЛ „Царица Йоанна“ – София

Д-р Неофит Спасов

УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив

Д-р Мила Петрова

Председател на Българска асоциация по медицинска онкология

Миглена Мичева

Адвокат

Георги Сивчев

IT експерт в Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Снимки от форума

Форумът e проведен с подкрепата на: